Алкомет с 44% ръст на приходите от продажби през второто тримесечие

Нетната печалба на компанията за тримесечието е в размер на 1,8 млн. лв.

(6AM / ALUM)
Коментари