Пет урока от 25-те гoдини създаване на корпоративно богатство

През следващите 25 г. бизнесът трябва да покаже, че може да разпределя това богатство по-равномерно

Пет урока от 25-те гoдини създаване на корпоративно богатство

Снимка: Bloomberg

Коментари