Основната лихва на Фед е свидетелство за нагласата му

Тя е силно отрицателна в реално изражение и показва плахия подход на централната банка спрямо високата инфлация

Основната лихва на Фед е свидетелство за нагласата му

Снимка: Bloomberg

Коментари