Нуждата на световната икономика от приобщаващо съживяване

Трудно, но необходимо за правителствата е да обърнат тенденцията към деглобализация

Нуждата на световната икономика от приобщаващо съживяване

Снимка: Bloomberg

Коментари