Намаляващите лихви са опасност за инвеститорите

Класическият портфейл, който се състои от 60% акции и 40% ДЦК, вече няма особен смисъл

Намаляващите лихви са опасност за инвеститорите

Снимка: Bloomberg

Коментари