Капиталоемките компании отново излизат на мода

Тази тенденция ще се движи от четири структурни фактора, които изискват преминаване от инвестиране в идеи и информация към инвестиране в неща

Капиталоемките компании отново излизат на мода

Снимка: Bloomberg

Коментари