ИПИ: Произведената продукция разкрива големите центрове и осите на развитие

Преработващата промишленост продължава да бъде водеща, но дигиталният сектор обаче е най-динамичният

ИПИ: Произведената продукция разкрива големите центрове и осите на развитие

Снимка: Getty

Коментари