България - централна локация за фармацевтично производство?

През 2020 г. износът на фармацевтични продукти от България възлиза на 1 млрд. евро, или около 3,6% от общия износ на стоки от страната

България - централна локация за фармацевтично производство?

Снимка: Chris Ratcliffe/ Bloomberg

Коментари