Докъде се намира Европа по пътя ѝ към чист транспорт?

Проучване на Transport&Environment очертава четири тенденции, които са във фокуса на страните от Европейския съюз

Докъде се намира Европа по пътя ѝ към чист транспорт?

Снимка: Bloomberg L.P.

Коментари