Турция очаква инфлацията да стигне до 40% в близките месеци

Вони Куин, Bloomberg News

Коментари