САЩ върна на Русия рязък отговор

Кратки новини с Джулиет Сали, Bloomberg Сингапур

Коментари