Ще попречат ли регулациите на напредъка на изкуствения интелект?

Кай-Фу Ли, основател на Sinovation

Коментари