Zoom се насочва и към събитията

Коментар на Кели Стекълбърг, финансов директор на Zoom Video Communications Inc.

Коментари