Защо градове в САЩ субсидират споделеното пътуване?

Интервю на Ноъм Бардин, съосновател и гл. изп. директор на Waze за Тейлърг Ригс от Bloomberg

Коментари