Защо 300 000 моряци не могат да напуснат корабите си?

Вина за това има най-вече пандемията

Защо 300 000 моряци не могат да напуснат корабите си?
Коментари