Великобритания ще реимунизира уязвимите наесен

Симон Фоксмън, Bloomberg

Коментари