Турският бизнес очаква лихвите да останат без промяна

Коментар на Гизем Алтънсак, Турска индустриална и бизнес асоциация

Коментари