Tesla увеличава капитализацията си с 14 млрд. долара на ден

Коментар на Джо Ийстън, Bloomberg

Коментари