Stifel: Блокади без стимули причиняват разпродажбите в Европа

Коментар на Рон Крузевски, председател и директор на Stifel

Коментари