Според DHL търговията е с 5% над предпандемичните нива

Джон Пиърсън, директор на DHL

Коментари