Сложният начин, по който Amazon емитира дълг

Моли Смит, Bloomberg

Коментари