Ще може ли да се възстанови напълно авиоиндустрията?

Шакил Адам, управителен директор на Aviado Partners Advisory Services

Коментари