Samsung представи многообнадеждаваща прогноза за бизнеса си с компоненти

Юкюн Лий, Bloomberg News

Коментари