По-високите цени на енергията в Европа ще се задържат за известно време (II част)

Това ще зависи донякъде и от реалното търсене през зимата

Коментари