PayPal: Пандемията ускори дигиталния преход с 3 до 5 години

Коментар на Дан Шулман, президент и директор на PayPal Holdings Inc.

Коментари