Нова Зеландия ограничава ипотеките

Вони Куин, Bloomberg News

Коментари