Норвегия вече е начело по устойчивост

Ларс Таралдсен, Bloomberg

Коментари