Нивата на въглероден диоксид в атмосферата отбелязват нови рекорди

Стойностите се увеличиха с 50% от началото на индустриалната ера.

Коментари