Недостигът увеличава цените на дървесината

Анализаторите очакват повече предлагане и стабилизиране на цените в края на 2021 г.

Коментари