Намира ли се светът в кибервойна?

Човечеството става все по-зависимо от технологиите, твърди Крис Пейнтър, президент на Глобалната комисия по стабилността на киберпространството

Коментари