Накъде са се насочили цените ма желязото и медта?

Коментар на Трейси Ляо, стратег пазари и суровини, Citigroup Global Markets

Коментари