МВФ отхвърля хипотезата за световна рецесия

Коментар на Гита Гопинат, първи заместник управляващ директор на МВФ

Коментари