Moderna: Не контролираме нищо в променливите

Нубар Афеян, съосновател на Moderna Inc.

Коментари