Младшите банкери на UBS ще получат по-високи заплати

Том Меткалф, Bloomberg

Коментари