LightSpeed: Малките търговци се фокусират върху дигиталните си канали

Коментар на Дакс Дасилва, изпълнителен директор на LightSpeed Inc.

Коментари