Какво предизвиква движението на рисковите активи?

Франк Бензимра, главен стратег Акции Азия, Societe Generale

Коментари