Какви са последиците за технологичната индустрия от COVID-19?

Коментар на Кара Нортман, съуправляващ партньор, Upfront Ventures

Коментари