Какви рискове да очакваме през следващите 10 г. според WEF?

Садиа Захиди, управляващ директор на Световния икономически форум (WEF)

Коментари