Японската централна банка смекчи тона

Коментар на Енда Къран, Bloomberg

Коментари