Япония обещава олимпиада догодина

Йошихиде Суга, министър-председател на Япония

Коментари