Япония е обхваната от вълнение заради зелените промени с Олимпиадата

Джулс Бойкоф, професор в Тихоокеанския университет

Коментари