Хонконг приема експанзивна фискална позиция

Прилагането ѝ изисква циклични мерки за подкрепа на предприятията

Коментари