Готови ли са потребителите да инвестират в енергийна ефективност?

Коментар на Жан-Паскал Трикоар, директор на Schneider Electric

Коментари