Европейските акции са боядисани в червено

Пазарен коментар на Джо Ийстън, Bloomberg Лондон,

Коментари