ЕЦБ не може да накара банките да се откажат от дивидента

Коментар на Андреа Енриа, председател на надзорния съвет на ЕЦБ

Коментари