Deutche Bank може да забави инерцията през второто полугодие

Кристиян Зевинг, директор на Deutsche Bank AG

Коментари