Банковият сектор е във война за таланти

Джеймс фон Молтке, финансов директор на Deutsche Bank

Коментари