Американските шистови компании да не бързат да се радват

Сухай Ал Мазруей, министър на петрола на ОАЕ

Коментари