ЗД Евроинс е платило 78 805 евро на облигационерите на Интеркапитал АДСИЦ

Снимка: marinacape.com

ЗД Евроинс е платило 78 805 евро на облигационерите на Интеркапитал АДСИЦ

(4EH / EUBG) (5IC / EURINS) (4IC / ICPD) (4ICA / BICPD)
07.10.2017 11:04

ЗД Евроинс АД е платило 78 805 евро по емисията облигации на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ, защото е застраховател по плащане на облигациите, а АДСИЦ-ът не плати навреме, съобщава дружеството чрез БФБ-София.

Вероятно това е първият случай в новата история на България, когато застраховател плаща на облигационерите, защото дружеството не може.

Въпросните 78 805 евро са част от дължимата на 14 август 2017 г. сума. Плащането трябваше да е за 157 610 евро, но дружеството е решило да плати половината.

Според Евроинс АД застрахователната сума по цялата облигационна емисия следва да бъде редуцирана до максимален лимит от 1 260 211 евро, тъй като при Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ се е явил кредитор-подобрител, който има предимство пред ипотекарните кредитори (в правата на които ще влезе Евроинс). Това е информация от края на септември.

На 3 октомври Евроинс АД уведомява облигационерите, че считано от 00:00 ч. на 3 октомври прекратява застрахователната полица от 11 февруари 2005 г., с която застрахова срещу неплащане облигациите на Интеркапитал АДСИЦ. Облигационерите са информирани, че „ще приложи съответно 50% редукция на обезщетението за застрахователно събитие, настъпило преди датата на прекратяване на застрахователния договор“.

Това означава, че Евроинс ще плати само забавеното на 14 август 2017 г. плащане, а след прекратяване на застраховката няма да дължи нищо и облигационерите, държащи книжа за 2,25 млн. евро, няма да получат нищо.

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ построи комплекса Марина Кейп до Ахелой, но кризата на пазара на  ваканционни имоти от 2008 г. влоши финансовото състояние на компанията. Дружеството има и имот в близост до к.к. Боровец, които стои недовършен.

Развитието около тази облигационна емисия показва за пореден път, че облигационерите у нас не са защитени що се отнася до корпоративните облигации. Други случаи на неплащане бяха при облигациите на Балканстрой АД, Ален мак АД, Роял Патейтос АД и други.

Материалът има аналитичен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.
 

Рубрики
Kъм пълната версия