Водещи новини
Стара планина продаде 35% от дяловете си в Устрем три месеца след закупуването им
Компанията остава мажоритарен собственик с 45% от капитала на дружеството

Последни новини

Седмицата на БФБ премина колебливо с лек спад на SOFIX
Стана ясно също, че КФН ще трябва да започне нова процедура за избирането на заместник-председатели
А. Апостолов: Урокът от отхвърлените кандудатури трябва да бъде за КФН
Според депутати е необходим консенсус между всички политически сили
Велде увеличава 20 пъти печалбата си на некондолидирана база през полугодието
Печалбата на троянското дружество нараства до 432 хил. лв.
Стара планина продаде 35% от дяловете си в Устрем три месеца след закупуването им
Компанията остава мажоритарен собственик с 45% от капитала на дружеството
Отрицателният финансов резултат набъбва с 1 млн. лв. до 2,5 млн. лв. за първото полугодие
Рубрики
Kъм пълната версия